DIGITALE NIEUWJAARSKAART

Een opdracht van ICTRegie om een digitale nieuwjaarskaart te maken. Er kwam regelmatig ter sprake dat ICT meer is dan nullen en enen en techniek, maar dat het juist gaat om datgene waarin het mensen helpt. Voorzieningen in de zorg, dijkbewaking, games om gehandicapten dingen in het dagelijks leven te leren, etc.

Dat is ook wat de mensen van ICTRegie willen communiceren. Het gaat om wat raakt in het hart. De enen en nullen zijn de tools. Op de website las ik een treffende blog van de directeur.