knop pijl

HUISSTIJL ENGELSE DROP
logo en website

Engelse Drop ontwierp websites. Zowel de kleurrijke beelden als ook de achterliggende techniek. Dit logo laat de verschillende fasen van het traject tussen opdrachtgever en ontwerper zien. Het besluit om een site te maken, brokstuk aan informatie, tot de kern komen, gelaagdheid aanbrengen, ontwerp van beeld en techniek, laatste bespreekronde, als de klant akkoord is gaat de site ´de lucht in´! Kijk je door je oogharen, dan lijkt het op een stekker, symbool voor verbonden zijn met de rest van het wereld wijde web.